DANH XưNG

TẬP ĐOÀN THIÊN VÂN SƠNTẦM NHÌN

“HÃY ĐỂ TRÀ VIỆT NAM QUAY TRỞ LẠI THẾ GIỚI”SỨ MỆNH

MANG TRÀ TỐT NHẤT CỦA VIỆT NAM ĐẾN VỚI THẾ GIỚI, CHO THẾ GIỚI BIẾT VIỆT NAM

LÀ CUỘI NGUỒN CỦA TRÀ THẾ GIỚI VÀ CHO NHIỀU NGƯỜI UỐNG TRÀ VIỆT NAMGIÁ TRỊ CỐT LÕI

KHÁT VỌNG LỚN

THỰC THI VƯỢT TRỘI

TẠO RA GIÁ TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


TRÁCH NHIỆM VỚI XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG