DANH XưNG

TẬP ĐOÀN THIÊN VÂN SƠNTẦM NHÌN

“HÃY ĐỂ TRÀ VIỆT NAM QUAY TRỞ LẠI THẾ GIỚI”SỨ MỆNH

MANG TRÀ TỐT NHẤT CỦA VIỆT NAM ĐẾN VỚI THẾ GIỚI,


CHO THẾ GIỚI BIẾT VIỆT NAM LÀ CUỘI NGUỒN CỦA TRÀ THẾ GIỚIGIÁ TRỊ CỐT LÕI

ĐỨC TIN TUYỆT ĐỐI

PHỤNG SỰ CỘNG ĐỒNG

TẠO RA GIÁ TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG