Toàn cảnh xuất khẩu chè của Việt Năm năm 2020

Xuất khẩu chè năm 2020 cả nước có 290 tổ chức và cá nhân xuất khẩu sang 67 quốc gia và vùng lãnh thổ với khối lượng gần 135.000 tấn. kim ngạch 220 triệu USD, giá bình quân 1.630 USD/tấn. So năm 2019 lượng giảm không đáng kể, trị giảm trên 7,0%.

Cơ cấu sản phẩm chè xuất khẩu: Chè đen 51%. Chè xanh 48 % (gồm cả chè ướp hương. chè Oolong) còn lại chè khác. Giá bình quân chè đen là: 1.350 USD/tấn. chè xanh 1.880 USD/tấn.

Thị trường Pakistan, Đài Loan, Nga, Indonesia, Trung Quốc vẫn tiếp tục là 5 thị trường lớn nhất của chè Việt Nam, chiếm gần 70% tổng số lượng và hơn 70% trị giá.

Top 10 thị trường chè đứng đầu năm 2020;

Thị trường chè Pakistan với gần 44,0 ngàn tấn, trị giá gần 83,0 triệu USD chiếm gần 32%, về lượng và 38 % về giá trị. So năm 2019 giảm 11% về lượng và giảm 14,0% về trị giá

Thị trường chè Đài Loan với trên 17,0 ngàn tấn chè với gần 27,0 triệu USD chiếm 13% về lượng và 12% về giá trị. So năm 2019 giảm 9% về lượng và 10% về trị giá

Nga với 14,0 ngàn tấn chè, trị giá trên 21,0 triệu USD chiếm 10% về lượng và 10 % về trị giá. So năm 2019 giảm 6,5% về lượng và 4% về trị giá

Indonexia với 9,0 ngàn tấn chè trị giá 8 triệu USD chiếm 6,3% về lượng và 4% về trị giá. So năm 2019 giảm 18% về lượng và gần 20% trị giá

Trung Quốc với trên 7,0 ngàn tấn chè với gần 12,0 triệu USD chiếm 6% về lượng và trị giá. So năm 2019 lượng giảm 3% Trị giá giảm sâu tới gần một nửa.

Mỹ với gần 5,0 ngàn tấn chè trị giá trên 6,0 triệu USD. Chiếm 4,0% về lượng và 3,0% về trị giá. So năm 2019 giảm 3,0% về lượng trị giá không giảm.

Ấn Độ với 4,3 ngàn tấn chè trị giá trên 5,0 triệu USD. So năm 2019 tăng mạnh với 300% cả lượng và trị giá.

Malayxia với gần 4,0 ngàn tấn chè trị giá gần 3,0 triệu USD. So năm 2018 tăng 3% cả lượng và trị giá.

Iraq với gần 4,0 ngàn tấn chè trị giá trên 5,0 triệu USD. So năm 2019 lượng tăng 11,0% trị giá tăng gần 8,0%

Các Tiểu vương quốc ả rập thống nhất với gần 3,0 ngàn tấn chè trị giá gần 4,0 triệu USD. So năm 2019 giảm 6,0% về lượng và 4,0% về trị giá.

Về Doanh nghiệp xuất khẩu chè

Trong tổng số 290 tổ chức và các nhân xuất khẩu có 12 doanh nghiệp xuất khẩu từ 2,0 ngàn tấn chè trở lên đến 10 ngàn tấn; 24 doanh nghiệp xuất từ 1,0 ngàn tấn đến 2,0 ngàn tấn; 40 đơn vị xuất từ 500 tấn đến 1000 tấn.